• Econosofia Journal – summer 2010 issue
  • Bîtcă Robert, Preotu Veronica, Radu Gabriela, Toniţă Ana-Maria (2007) , Influenţa adoptării Euro asupra ciclicităţii economice, Conferinţa „Tineri Economişti”, BNR, septembrie 2007, în curs de publicare la Editura Enciclopedică
  • Această lucrare examinează sincronizarea ciclurilor economice dintre România şi ţările din zona euro, folosind pentru comparaţii şi un grup de control. În acest sens, utilizăm patru măsuri ale sincronizării ciclurilor economice (coeficienţii de corelaţie, lead/lag-urile, volatilitatea şi persistenţa), extrase prin doua filtre (Hodrick – Prescott şi Band – Pass) şi, ca măsură a activităţii economice, PIB real desezonalizat. Primul scop constă în analizarea gradului de sincronizare a economiei româneşti cu Zona Euro, pentru a observa în ce măsură aceasta satisface unul dintre criteriile zonei monetare optime, respectiv sincronizarea ciclurilor economice. Al doilea scop este acela de a observa dacă sincronizarea ţărilor din Zona Euro a crescut odată cu adoptarea monedei unice, pentru a dovedi endogenitatea zonei monetare optime.

  • Bîtcă Robert (2007) – Modele cvasi-Monte Carlo pentru evaluarea optiunilor asiatice
Reclame